Dodgeball regler

För att kunna spela en bra dodgeballturnering krävs regler, här är reglerna som använts tidigare år och som även kommer att användas i år.

5vs5
2×4 min + 1 min vila
Spelytan delas på två delar, en för varje lag. Endast tillåtet att vara på sin planhalva.
Lagen startar i varsin kortsida. När domaren blåste i visselpipan springer båda lagen fram och tar bollarna. Därefter måste man backa bakom ”attacklinjen” för att få kasta dom.

Regler:
Bränd blir man när bollen träffar kroppen. Huvudet är fritt.
När alla i ett lag blivit brända kommer alla spelare in igen.
Studsande bollar är ”döda”.
Tar man lyra åker motståndarspelaren som kastade ut, man får inkassera en poäng och man får ta in en lagkamrat till spel igen.
Förbjudet med liggande spel. Straffas med minuspoäng.
Man får endast hålla sig på sin planhalva. Kastar man en boll samtidigt som man gör ett övertramp är bollen död. Vid grovt övertramp åker man ut och det andra laget får poäng.
Förbjudet att ta bollar som ligger på motståndarnas planhalva. Straffas med minuspoäng.
Om man har alla 5 bollarna på sin planhalva måste man göra sig av med minst 1 boll inom 5 sekunder. Annars poäng till det andra laget.
Domaren dömer, klagomål kan leda till minuspoäng. Likaså svordomar.

Poäng:
1 poäng för varje motståndare som blir bränd.
1 poäng för lyra.
3 poäng när alla i motståndarlaget blivit brända.